El nostre centre

QUÈ ÉS EL QUE ENS IDENTIFICA...

De forma molt breu, us presentem alguns dels trets más característics del nostre centre.