Preinscripció i Matrícula

CALENDARI PREINSCRIPCIÓ CURS 2017-2018

Fases de la preinscripció Batxillerat

 • Presentació de sol·licituds: del 16 al 24 de maig de 2017 (la documentació es pot presentar fins al 26 de maig de 2016). El document està disponible a la pestanya Sol·licitud de Preinscripció de Batxillerat.
 • Llista de barem provisional: 6 de juny de 2017.
 • Termini per presentar reclamacions: del 7 al 9 de juny de 2017.
 • Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 14 de juny de 2017.
 • Sorteig del número per al desempat: 15 de juny de 2017 a les 11 h als serveis centrals del Departament d'Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona).
 • Publicació de la llista ordenada definitiva de sol·licituds: 19 de juny de 2017.
 • Publicació de l'oferta final: 30 de juny de 2017.
 • Publicació de les llistes d’alumnes admesos: 3 de juliol de 2017.
 • Període de matriculació de Batxillerat: del 12 al 16 de juny
 • Període de matriculació o confirmació de plaça (Batxillerat): de 4 al 11 de juliol de 2017.
 • Període de matriculació extraordinària: del 6 al 8 de setembre de 2017.

Fases de la preinscripció ESO

 • Presentació de sol·licituds: del 23 al 4 d'abril de 2017 (la documentació es pot presentar fins al 7 d'abril de 2017). El document estarà disponible a la pestanya Sol·licitud de Preinscripció.
 • Llista de barem provisional: 24 d'abril de 2017
 • Termini per presentar reclamacions: del 25 al 27 d'abril de 2017
 • Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 3 de maig de 2017
 • Sorteig del número per al desempat: 4 de maig de 2017
 • Publicació de la llista ordenada definitiva de sol·licituds: 8 de maig de 2017
 • Publicació de l'oferta final: 30 de maig de 2017
 • Publicació de les llistes d’alumnes admesos: 2 de juny de 2017
 • Període de matriculació de 1r d'ESO: del 12 al 16 de juny
 • Període de matriculació o confirmació de plaça (2n, 3r i 4t d’ESO): 26 al 30 de juny
 • Període de matriculació extraordinària: 6 al 8 de setembre

DOCUMENTS QUE CAL PORTAR PER A LA PREINSCRIPCIÓ

 • Full de preinscripció amb totes les dades (us el donarem a les pròpies oficines, a la mateixa escola o a la pàgina web)
 • Fotocòpies del DNI de l’alumne/ pare, mare o tutor legal o NIE en cas d’alumnes / pares estrangers (per als alumnes de 1r i 2n ESO no és obligatori).
 • Fotocòpia del llibre de família.
 • Fotocopia del TIS de l’alumne/a (Targeta d’Identificació Sanitària).
 • Altres documents que acreditin aspectes que cregueu necessaris aportar per tenir prioritat en la plaça sol·licitada.